Co robimy?

Prowadzimy porady psychologiczne i diagnozę psychologiczną

Prowadzimy psychoterapię indywidualną


Prowadzimy psychoterapię grupową, rodzinną oraz sesje wsparcia psychologicznego


Świadczymy wizyty domowe i środowiskowe


Stany depresyjne, napady paniki, zaburzenia odżywiania, zachowania agresywne, myśli samobójcze…

Dziecko w starciu z kryzysem psychicznym jest całkowicie bezbronne. Jeśli widzisz jakiekolwiek niepokojące symptomy, przyjdź do nas po specjalistyczną pomoc.

Indywidualne podejście

Nie ma uniwersalnego przepisu na terapię. Każde dziecko niesie ze sobą inny bagaż problemów i potrzebuje indywidualnego podejścia. Nasza pomoc jest dostosowana do konkretnych potrzeb danego pacjenta. Jej zakres, formę oraz ramy czasowe określa zespół terapeutów podczas sesji diagnostycznych. Jeśli leczenie wymaga dodatkowych konsultacji czy opieki specjalistów, udzielamy informacji, gdzie taką pomoc można uzyskać.


Poznanie otoczenia

Skupiamy się nie tylko na samym pacjencie, lecz także na jego otoczeniu. Rozmawiamy z członkami rodziny oraz innymi osobami, które są dla niego ważne. Nasze działania opierają się na wzajemnym szacunku i partnerskiej współpracy. Łączy nas dialog.


Po zebraniu informacji i analizie sytuacji próbujemy określić główną przyczynę problemów, a także najlepszą drogę na poradzenie sobie z nimi. Zawsze skupiamy się na potrzebach i możliwościach dziecka i jego bliskich. Na tej podstawie ustalamy indywidualny plan zdrowienia.


Uważne słuchanie

Uważnie słuchamy naszych pacjentów. Rozmawiamy z dziećmi o sytuacji, w jakiej się znajdują, o ich codziennych zmaganiach, rozterkach, potrzebach i oczekiwaniach. Nie bagatelizujemy, nie oceniamy. Jesteśmy po to, aby pomóc młodym ludziom zrozumieć mechanizmy swojego zachowania i znaleźć w sobie siłę do przezwyciężenia trudności, z jakimi się zmagają. Wspólnie z nimi szukamy rozwiązań, które pomogą im wyjść z kryzysu.


Wsparcie najbliższych

Relacje dziecka z najbliższymi mają zasadniczy wpływ na skuteczność terapii. Dlatego rozmawiamy z rodzicami i opiekunami naszych pacjentów. Wyjaśniamy, co dzieje się z ich podopiecznymi, podpowiadamy, jak zachowywać się na co dzień i jak postępować w sytuacjach kryzysowych, aby cały czas wspierać proces zdrowienia dziecka. Prowadzimy także grupy wsparcia dla rodziców i nauczycieli.