Model DOM

Poradnia Psychologiczna Dla Dzieci i Młodzieży „AS” zapewnia kompleksowe wsparcie rodzin dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej. Świadczenia są bezpłatne i dostępne dla rodzin szukających wsparcia dotkniętych sytuacją traumatyczną chorób przewlekłych i nowotworowych.

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu „Model Dom” którego celem jest zapewnienie nowych narzędzi opiekunom dzieci z chorobą nowotworową, które umożliwią wykorzystanie zasobów własnej rodziny i najbliższego otoczenia w pracy z dzieckiem onkologicznym, a w konsekwencji pomogą również dziecku.

Głównym elementem jest wzrost wiedzy i zwiększenie świadomości szkół i nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników instytucji pomocy społecznej, organizacji działających społecznie na temat możliwości i sposobów wspierania rodzin, które borykają się z tym problemem.

Pomagamy znieść balast problemów rodzinnych związanych sytuacją traumatycznych chorób przewlekłych i nowotworowych dzieci. Wsparcie koncentruje się na całej rodzinie angażując wszystkich jej członków, na rodzicach, opiekunach, rodzeństwie – gdzie zmiana sytuacji zdrowotnej dziecka przekłada się na zmianę sytuacji w całej rodzinie i szkole.

Projekt „MODEL DOM– skalowanie innowacji społecznej” jest o wartości 79.950 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego