Rekrutacja

Poradnia Psychologiczna Dla Dzieci i Młodzieży „AS” jako jedna z nielicznych placówek w całym kraju zapewnia kompleksowe wsparcie całych rodzin dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej. Świadczenia są bezpłatne i dostępne dla rodzin szukających wsparcia dotkniętych sytuacją traumatyczną chorób przewlekłych i nowotworowych.

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu Model DOM, który koncentruje się na dostarczeniu opiekunom dzieci z chorobą nowotworową nowych narzędzi, które umożliwią wykorzystanie zasobów własnej rodziny i najbliższego otoczenia w pracy z dzieckiem onkologicznym, a w konsekwencji pomogą również dziecku. Głównym elementem jest wzrost wiedzy i zwiększenie świadomości szkół i nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników instytucji pomocy społecznej, organizacji działających społecznie na temat możliwości i sposobów wspierania rodzin, które borykają się z tym problemem.

Pomagamy znieść balast problemów rodzinnych związanych sytuacją traumatycznych chorób przewlekłych i nowotworowych dzieci.

Wsparcie koncentruje się na całej rodzinie angażując wszystkich jej członków, na rodzicach, opiekunach, rodzeństwie – gdzie zmiana sytuacji zdrowotnej dziecka przekłada się na zmianę sytuacji w całej rodzinie i szkole.

Zapewniamy przygotowanie rodzinie do pobytu dziecka w szpitalu, ale też i powrotu

z choroby do szkoły itp. Wypracowywane są dalsze działania w obszarach pracy

z samym dzieckiem w trakcie leczenia przeciwnowotworowego i po przebytej chorobie nowotworowej np. przedszkolem, szkołą, kolegami i koleżankami w szkole, przedszkolu lub przedstawicielami pomocy społecznej.

Zapisy chętnych rodzin do objęcia wsparciem prowadzimy w styczniu 2023r

Rodziny chętne do zgłoszenia swojego uczestnictwa zachęcamy do kontaktu

tel.: 734 187 302, lub mailowego: biuro.asfundacja@gmail.com

Więcej informacji; www.wsparciezdrowiadzieci.pl